Dr.Öğr.Üyesi
Handan AKYİĞİT
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü